[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Mercantile_team”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Organization for Security and Co-operation in Europe

The Organization for Security and Co-operation in Europe is the largest regional organization oriented towards sustaining security. The organization originates from the 1975 Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) held in Finland (Helsinki) and its 57 member states are situated in Europe, Asia and Northern America.

The political dialogue held by the organization covers the three dimensions of security, namely the politico-military, the economic and environmental, and the human; thus, it offers comprehensive responses to critical security issues. The topics addressed within the organization’s forums include arms control, terrorism, good governance, energy security, human trafficking, democratization, media freedom and national minorities. The majority of OSCE’s staff and resources are dedicated to its field operations that take place in South-Eastern Europe, Eastern Europe, the South Caucasus and Central Asia and are critical for the implementation of successful policies regarding crisis prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation.

The decisions of the organization are politically binding and are taken by consensus.

The Chairmanship for 2018 will be held by Italy.

The topics to be discussed are:

Topic Area A: The situation in and around Eastern Ukraine; fostering peace, stability and security in the region of Donbass

Topic Area B: Crisis

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Member States

Albania | Meleti, Chrysoula
Andorra | Pliakostamou, Maria-Ioanna
Armenia | Koukouvaidi, Artemis- Anastasia
Austria | Palaskas, Theodoros
Azerbaijan | Politikou, Dafni- Konstantina
Belarus | Kerentzis, Ioannis
Belgium | Tsiogkas, Menelaos
Bosnia and Herzegovina | Damianidis, Konstantinos
Bulgaria | Chrysafitis, Stamatios
Canada | Menos, Ioannis
Croatia | Matsoulias, Theodoros
Cyprus | Theodoridou, Iliana
Czech Republic | Skiadas, Kimon-Stylianos
Denmark | Palantzakou, Georgia
Estonia | Mokou, Despoina
Finland | Ntiliou, Kassiani Theodora
France | Fotopoulou, Asteria
FYROM | Serdari, Maria
Georgia | Tsiamouri, Theodora
Germany | Kottaridou, Despoina
Greece | Tsigkri, Vasiliki
Hungary | Kotta, Maria
Iceland | Zacharaki, Ioanna
Ireland | Efthymiou, Konstantinos
Italy | Gkana, Chrysoula
Kazakhstan | Neofitidis, Veniamin
Kyrgyzstan | Athanatou, Ioanna
Latvia | Katsigiannaki, Nefeli
Liechtenstein | Antonakaki, Georgia
Lithuania | Spentzos, Christos
Luxembourg | Varvarezou, Anna
Malta | Barmpouni, Antonia
Moldova | Fotopoulou, Maria- Petrina
Monaco | Karastergiou, Kyriaki
Mongolia | Touloumenidou, Anthia
Montenegro | Papadopoulou, Evangelia
Netherlands | Karvelas, Antonios
Norway | Konstantakis, Georgios
Poland | Aslanidis, Ioannis
Portugal | Kyrkou Alexiou, Danai
Romania | Charalampidou, Symela – Christina
Russian Federation | Karakanas, Petros
San Marino | Machaira, Argyroula
Serbia | Asmanis, Georgios
Slovakia | Georgountzos, Athanasios Georgios
Slovenia | Ananias, Meletios-Michail
Spain | Kinikli, Konstantina
Sweden | Koutsoumpas, Vasileios
Switzerland | Bintoudi, Aikaterini
Tajikistan | Lavrentzou, Athena
Turkey | Tsalabouni, Pelagia
Turkmenistan | Stathi, Athina Lydia
Ukraine | Andrigiannaki, Emmanouela Konstantina
United Kingdom | Anagnostaki, Georgia
United States | Sioufas, Konstantinos-Filippos
Uzbekistan | Vardikou, Eirini

Partners

EU | Petroulaki, Anna Maria

Board

Chairperson in office / Italy | Gkana, Chrysoula
Secretary General | Papathanasiou, Elisavet
Rapporteur | Kaskouti, Aikaterini