[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Mercantile_team”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Council of Europe

The Council of Europe is the continent’s leading human rights organization. It has 47 member states, including all 28 countries that compose the European Union. Membership is open to all European states that seek harmony, cooperation, and good governance, accepting the principle of the rule of law, and have the ability, as well as the will, to guarantee democracy, and the fundamental human rights and freedoms. Its greatest achievement is the European Convention on Human Rights, which all member states have signed and ratified.

Croatia will hold the Chairmanship of the Council of Europe from May to November, 2017.

The topic to be discussed is:

Topic Area A: Human Rights on the Digital Era; challenges and protection of human rights on the Internet

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Member States

Albania | Tzovara, Athina
Andorra | Mitropoulou, Eftychia-Maria
Armenia | Makariti, Antonia
Austria | Mesimeris, Theodoros
Azerbaijan | Stouraiti, Athanasia Eleni
Belgium | Tsouka, Nefeli Elke
Bosnia and Herzegovina | Bilir, Ece
Bulgaria | Malisioti, Paraskevi
Chairperson / Croatia | Christopoulou, Antonia- Evangelia
Cyprus | Elissaiou, Anna-Eftychia
Czech Republic | Dhamo, Fiona
Denmark | Dafnomili, Maria Eirini
Estonia | Dimitrios, Ntouptsoglou
Finland | Katsoufi, Stefania
France | Katsimani, Glykeria
FyROM | Skalidi, Maria
Georgia | Chatzisavvidou, Maria
Germany | Chatzioglou, Charis – Zacharoula
Greece | Chatzilia, Stamatia
Hungary | Psevedouros, Theofanis
Iceland | Konstantinopoulou, Eirini-Pelagia
Ireland | Vervelaki, Evangelia
Italy | Karpouzos, Ioannis
Latvia | Koutra, Sofia
Liechtenstein | Kritikou, Alexandra-Maria
Lithuania | Anastasopoulou, Chrysavgi
Malta | Kossyvaki, Meropi Nefeli
Moldova | Dellis, Ioannis
Monaco | Antoniadou, Ioanna
Montenegro | Vryza, Iro
Netherlands | Fytsilis, Dimitrios
Norway | Chatzi, Dimitra-Maria
Poland | Vasmada, Areti
Portugal | Vlachou, Christina
Romania | Kongjini, Irini
Russian Federation | Konstantinidou, Viktoria
San Marino | Polydorou, Niovi
Serbia | Athanasiou , Lydia
Slovakia | Kampouraki, Christina
Slovenia | Kilasin, Aisen
Spain | Ntipteri, Alexandra
Sweden | Mantzolas, Athanasios
Switzerland | Ntaiko, Andriani
Turkey | Sofianopoulou, Maria
Ukraine | Mitropoulou, Vasiliki
United Kingdom | Verdi, Giorgos

Partners

EU | Tilemachou, Anastasia

Board

Chairperson / Croatia | Christopoulou, Antonia- Evangelia
Secretary General | Antonakakis, Emmanouil